Film Tasarımı


Sinema, yaparak öğrenilir.

Film Tasarımı Bölümümüzün Türkiye’deki tüm diğer sinema-TV bölümlerinden ayırt edici en önemli özelliği, sadece sinema ve dizi filmler üzerine yoğunlaşmış bir eğitim programı sunmasıdır. Diğer bir fark da programımızın %90’ının uygulamalı derslerden oluşmasıdır. İnanıyoruz ki sinema da diğer tüm sanatlar gibi ancak yapılarak öğrenilebilir.

Öğrencilerimiz eğitim gördükleri dört yıl içinde, genel sinema becerilerinden gittikçe, beş alandan birinde uzmanlaşarak mezun olacak şekilde bir süreç takip ederler. Bu beş uzmanlık alanı Senaryo Yazarlığı, Yapımcılık, Yönetmenlik, Görüntü Yönetmenliği ve Kurguculuktur.

Birinci yıl, sinema üzerine genel bilgi ve becerilerin kazanılma yılıdır.

İkinci yıl, yukarıda belirtilen beş ana uzmanlık alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin beş farklı derste edinildiği yıldır ve tüm dersler proje bazında uygulamalı olarak yapılır. İkinci yılda her bir öğrenci en az iki filmde senarist, iki filmde yapımcı, iki filmde yönetmen, iki filmde görüntü yönetmeni, iki filmde kurgucu olmak üzere en az on kısa filmde çalışmış ve bu beş alanda temel bilgi ve becerileri elde etmiş olur. İkinci yılda yapılan bu kısa film çalışmaları tamamen sektördeki profesyonel işleyiş koşullarının ufak ölçekli bir canlandırması/deneyimlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Böylelikle her öğrenci söz konusu alanlardan hangilerinden daha çok zevk aldığını ve kendisine daha uygun olduğunu şahsen deneyimlemiş olur.

Üçüncü yıl tamamen seçmeli derslerden oluşmaktadır.  Öğrenciler, ikinci sınıfta edindikleri deneyimler sonucu kendilerine en yakın buldukları iki uzmanlık alanındaki dersleri seçer ve bu  alanlarda ileri düzeyli bilgi ve becerileri yine uygulamalı olarak edinirler.

Son sınıfta ise öğrenciler, üçüncü yılda aldıkları iki uzmanlık alanından sadece birini seçip, o alan üzerinde proje çalışmaları yürüterek, sektörde o alanda gerekli bilgi ve becerilerini profesyonel düzeye ulaştırmış şekilde mezun olurlar.

Dört yıl boyunca aldıkları eğitimleri boyunca öğrencilerimizin, sadece sinema alanında gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri değil, sektördeki çalışma hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları iş etiği, ekip çalışması, liderlik, insan ilişkileri ve iletişim becerilerinin de sektörde başarılı olabilmek için ihtiyaç duyacakları düzeyde geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Böyle bir eğitim sürecinden geçen mezunlarımız kendi uzmanlık alanlarında Türk sinema ve dizi sektöründe rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

Bölümümüz 2012 – 2013 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş ve bu mezunlarımızın tamamına yakını halen sinema-dizi sektöründe yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmeni asistanlığı ve yapım asistanlığı görevlerinde çalışmaktadırlar. Mezunlarının kendi uzmanlık alanında sektörde iş bulabilmeleri açısından Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü, Türkiye’deki tüm diğer sinema-tv bölümleri içinde en iddialı bölümdür.

2014 Tercih Döneminde tercih yapacak öğrenci adaylarının dikkatine: 
Son dönemde bölümümüze olan talebin gözle görünür bir şekilde artmasına rağmen daha iyi bir eğitim verebilmek amacıyla bu yıl bölümümüz kontenjanlarını neredeyse yarıya azaltmış bulunuyoruz. Bu nedenle bölümümüzün bu yılki taban puanlarında ciddi bir yükselme olması beklenmektedir. ÖSYM`nin yayınladığı tercih kılavuzundaki taban puan ve sıralamaların geçen yılın rakamlarını yansıttığını, bu yıl bölümümüzün rakamlarında ciddi oranlarda yükselmeler olacağını hesaba katmanızı ve tercih sıralamanızı buna uygun şekilde yapmanızı öneririz.